Skip directly to content

Blogs

mySQL

on Sat, 04/02/2011 - 10:08

Dump all databases

MySQL :: MySQL 5.0 Reference Manual :: 4.5.4 mysqldump — A Database Backup Program

You can dump all databases by:

# mysqldump [options] --all-databases An example would be:

# mysqldump -u root -p --all-databases > all_dbs.sql If you just want to dump several databases into one file: # mysqldump [options] --databases db_name1 [db_name2 db_name3...]

An example would be:

Tags: 

OSX - performance - swapdisk

on Sun, 03/27/2011 - 08:09

OSX er jo et BSD-type operativsystem. Det betyder at BSD-folk kan komme hurtigt igang, men der er desværre en del som apple har lavet om på, og vedvarende laver om på...

Ofht til swapdiskplacering og brug virker OSX ikke overbevisende. En maskine der har været tændt i nogle uger og som bruges ekstensivt kører langsomt, også på en hurtig disk. SSD-diske er naturligvis en løsning, men man kan også tweake swapdiske.

 sudo nano /etc/rc.netboot

   # adjust /private/var/vm to point to the writable area (if not diskless)
    swapdir=/private/var/vm
 

Tags: 

Citrix Xen med RAID

on Mon, 03/21/2011 - 10:46

Opsat på XEON baseret maskine på INTEL bundkort med 8GB ram.

Debian lenny | ubuntu GD-lib

on Wed, 03/09/2011 - 05:25

Ubuntu :  http://drupal.org/node/757906

Citat fra drupal.org  http://drupal.org/node/878778#comment-3909110 omhandlende fejl på GD-lib på std debian system. Der skal for hver sikkerhedsupdate laves en ny php5 compile the debian way. Ikke særlig rart.

Komposition

on Sat, 02/19/2011 - 16:47

Mange mener at komposition er det at bringe orden i kaos. Når man derfor taler om fotografisk komposition - taler man tit om at „gøre en kaotisk verden til et godt ordnet billede“.
Min opfattelse er, at et godt billede er mere end en ordning. Det gode billede er der, hvor beskuerens liv kolliderer med et billedets afbildning af verden, og giver ny mening. Men dette kan ikke forklares, og ligger derfor uden for kompositionens område, der er at forklare, eller at sætte regler på det skønne.

Komposition & Elementer

En kompositions elementer udgøres af dets:

Tags: 

OSX - tastaturgenveje - keyboard shortcuts

on Wed, 02/16/2011 - 16:34

Oversigt over shortcuts fra Apple - med mine noter og rettelser (UK)

Gælder for: Mac OS X 10.0, Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.1, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.5

Tags: 

Drupal - printer friendly pages

on Tue, 02/15/2011 - 17:35

Drupal kan lave pæne printsider hvis man laver et stylesheet til det. Det er det fremmeste.

Desuden kan bøger normalt printes pænt direkte.

Tags: 

C5 - deling på netværk

on Tue, 02/15/2011 - 07:35

Hvis man har alt i mappen C5WIN kan den lægges på et netværksdrev. Desværre er det sådan at en masse filer er hardlinkede (!?) hvilket er "so last summer in the 80'". K

Man kan også dele mappen. Det betyder at jeg var nødt til at flytte computeren til et "hjemmenetværk" i samme arbejdsgruppe. Sikke noget win-l...

Løsninger

c5win32.exe (eller c5win64) lægges på et netværksdre som mountes som fast drev-bogstav.

Hardware info på Linux

on Mon, 02/14/2011 - 11:47

Debian

Enten kan man installere dmidecode eller bruge andre utilities (se også pakken lshw)
dmidecode --type 
giver en oversigt over muligheder fx bios system baseboard chassis processor memory cache connector slot
dmesg | less 
giver info fra /var/log/dmesg eller brug  cat /var/log/kern.log som er lidt længere;)
 
Derudover er der masser af info i /proc fx:
cat /proc/cpuinfo  meminfo osv

Installation af småprogrammer 

Firefox crash - osx

on Sun, 02/13/2011 - 21:22

Hvis din firefox dør kan du kigge i profilerne. Det er nok her det går galt.

Kør: /Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin -ProfileManager for at kigge på dine profiler.

The default location of the Firefox profile folder is ~/Library/Application Support/Firefox/Profiles/xxxxxxxx.default/
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Recovering+important+data+from+an+old+profile#Back_up_your_current_profile

Pages