Skip directly to content

Photoshop - intro

on Thu, 02/17/2011 - 17:22

Denne bog er en kort tutorial for photoshop. Der er mange links til ressourcer på nettet, og sitet udbygges på baggrund af kursisters respons og arbejde.

Flere links vil komme til at ligge på serverne (hvor jeg er) i passwordbeskyttede kataloger.

Hvad er photoshop

Photoshop er de facto standard i den grafiske verden, og nok det bedste billedbehandlingsprogram på markedet, men det er dyrt. (ca. 8kkr)
Den nuværende version hedder CS5 (ver. 12). Ældre versioner kan stort set det samme som denne, men der er forskelle, især er nogle ting blevet hurtigere at lave.

Der findes en del alternativer såsom GIMP (gratis) og PaintShop pro (shareware - 700 kr.), som for de fleste vil være alt rigeligt. Heldigvis er de meget inspirerede af photoshop - og lærer du photoshop, vil du let lære de andre.

For fotografer er programmerne lightroom og aperture bedre til det meste - men kan ikke lave billedmanipulation.

Photoshop er et pixelbaseret program, mens f.eks. illustrator er vektorbaseret.

Billedjustering

Alle billeder skal justeres. En del meget, andre lidt. Remsen der gør dig en prof er simpel: LMU - det er genvejene der skal bruges i rækkefølge med æbletasten. Først justeres levels (æble-L), så kurver (æble-M) og endelig farvebalance (æble-U).

Niveauregulering (CMD+L)

Når et billede ser fladt ud er det ofte fordi der ikke er noget der er rigtig sort eller hvidt. Photoshop har et genialt værktøj til checke og gøre noget ved dét.

Kurveregulering (CMD+M)

Når niveauerne er rettet kan du rette din opmærksomhed mod kontrasten. Kurveværktøjet er klart det bedste til at rette kontrast.
Den vandrette akse (x-aksen) viser billedets lysværdier før regulering. Den lodrette viser lysværdier efter regulering. Prøv at trække i kurven forskellige steder.

Farveregulering (CMD+U)

Dette værktøj har tre reguleringsfadere. Den første Farvetone snurrer farvehjulet rundt. Det betyder at du kan forskyde farvebalancen. Prøv det!
Den næste ændrer farvemætningen på billedet. Hvis du har øget kontrasten vil farvemætningen være for høj, og så skal du trække mod
venstre på faderen.
Lysstyrke skal du ikke pille ved - det gøres meget bedre via kurver og niveauer!!!

Justeringslag

Med justeringslag kan man lave LMU nondestruktivt.  De findes i menuen /layer/adjustment layer eller i lagpaletten - se figuren ved den røde prik.

Lageffekter

De enkelte lag kan tilføjes effekter som skygge, glow osv - prøv at lege med det. Marker laget og tryk på lagpalettens fx - ved den grønne plet på figeren nedenfor.

layerpeletten i photoshop

 

Klip/klister i photoshop

Der er mange måder at klippe og klistre i photoshop. Flere af dem er ret avancerede, men du skal lære et par af de mest rundlæggende for at kunne lave collager, bytte ansigter, sætte dig selv foran cheopspyramiden osv.

Alt klip og klister samt selektiv billedjustering sker via MARKERINGER. De kan laves på følgende måder.

  • Via selectionværktøjerne. Det giver direkte markering, som ikke gemmes.
  • Via oprettelse af PATHS - det er avanceret, men giver mulighed for at gemme makeringen og meget mere.
  • Via KANALER - også avanceret men giver mulighed for at gemme markeringer med udtoning (fra helt markeret til ikke markeret).

En markering danner et afgrænset område hvor ændringer kan foretages.
Udenfor markeringen kan man altså ikke gøre noget som helst!!! Markeringen og arbejdet med den er det vigtigste overhovedet i
Photoshop. Derfor er det meget vigtigt at du lærer at bruge dem. Nogle gange har du brug for at udvide eller formindske en markering. Dette kan du let gøre ved at trykke CMD/SHIFT eller ALT ned mens du tegner
en ny markering. Prøv det!
Prøv at tegne udenfor og indeni en markering, prøv dernæst at udfylde med en farve.

Læs Adobes tutorial selections for at lære mere om direkte markeringer. Leg og læs afsnittet avanceret og ressourcerne for at lære mere om kanaler og kurver (paths).

Lav et cover eller lign

cmd+T giver transformmuligheder - størrelse og rotation. Hold shift nede for at holde proportionerne.

Se også video - booklet.

type_of_book: 

Post new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.