Skip directly to content

Til elever

on Wed, 02/12/2014 - 13:58

Herunder materialer og links til elever på kuser i 2014F:

Teknik Fotografering

Kameraemulatorer - prøv at arbejde med forskellige blænde og tidsværdier - kig på dybdeskarphed, skarphed og toneskala: 

http://camerasim.com/apps/camera-simulator/ og http://www.kamerasimulator.se/eng/

type_of_book: 

Post new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.