Skip directly to content

Vær skarp!

on Thu, 02/17/2011 - 17:36

Skarphedsfiltre og teknikker er der mange af, nedenfor en gennemgang af dem jeg synes giver mening. Vi kan i fællesskab teste om nogen er så meget bedre at andre bør tages ud af listen.

Hvorfor?

Hvis man gør noget grimt - som at forstørre et billede - kan det være nødvendigt at skærpe meget, ellers er det normalt ret små forbedringer vi snakker om. Forskellige teknikker er godt til forskelligt. Lad os komme igang.

Uskarp maske [filter/sharpen/unsharp mask]

Den klissiske, som virker og mange bruger hele tiden. Hvis man har tralvt er det også det rigtige, men der er bedre metoder. Filteret giver tre fadere: Amount i %, som går til 500 - brug noget mindre... radius i px, som siger hvor langt ud filtret skal arbejde - kun sjældent over 2 px. og threshold som holder igen på farveflader. Prøv dig frem - der er et preview som viser hvad der sker.

Husk at ligesom med kontrast vil man ofte gerne have for meget når man er igang - så vær forsigtig.

Problemet med ovenstående er at man får støj fra farvekanalerne.

Der er to løsninger på dette, den ene er at arbejde i et andet farverum Lab og arbejde på en af kanalerne der - det er ret avanceret og kan nu undgåes i simple tilfælde - men når der virkelig skal tages fat kan det være det rigtige; se afsnittet dobbelt super lab-sharp.

Luminositets maske

Lav en uskarp maske som du synes er god - tag lidt hårdt fat, det retter vi til.

Gå i [edit/fade unsharp]

Nu kan du fade din maske!!! Nemt ikk´

Vi vil dog videre og sætter derfor modus på masken til [luminosity]

BINGO - superskarphedmaske som ikke har farvefejl!! Den er så god at mange fotografer bruger den til alt!

Dobbelt super lab-sharp

Når der virkelig skal tages fat skal vi til de klassiske metoder.

Gå i Lab-color [image/mode/lab]

Load L-kanal som selection [cmd-opt-3]

Inverter [cmd-I]

I kanlaer - marker lightness kanal. -> unsharp mask [fx: 500%, 1 px, 2 theshold]

Igen! - men med høj radius, noget mindre amount.

Lav mindre områder superskarpe

Først skærpes med snilde. Så dubleres laget [cmd-j] og dette lag giver du en på tasken. Så laver du en sort lagmaske [alt-click layer mask ikon] og tegner med hvid der hvor du gerne vil have ekstra skarphed.

Smart sharpen filter

Hvis du har fokuseret helt galt kan dette være løsningen. Ellers ikke.

Kantskarphed - max

Dubler dit lag [cmd-j]

emboss [filter-stylize-emboss] -> fjern farvefejl ved at gøre laget sort/hvidt - desaturate [cmd-sh-U] -> vælg modus "hard light" -> brug opasitet for at sætte niveauet.

 

type_of_book: 

Post new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.