Skip directly to content

Drupal gardens - overfytning til egen server

on Wed, 02/02/2011 - 10:57

Export af sitet

Sker direkte fra drupalgardens interface, og er helt problemløst. Du får en gz-fil ned på din maskine.

I denne fil ligger databasen som .sql og en credentials file credentials-username-user1_account.txt med de ny passwords til rootuser. Alle andre brugere er blevet resat også, og der er lidt arbejde i at sætte passwd op igen.

Opsætning på linux-host (debian-lenny) - clean URLs

Apache er konfigureret som vanligt. Det er vigtigt at mod_rewrite kører:

Check med: apache2ctl -M

På lenny er det installeret, så det kan enables med : a2enmod rewrite

 a2dissite & a2ensite sitename (./sites-available/sitename) sætter sitet op og trækker det ned.

I ./sites-available/sitename sættes også et par parametre (eller i apache2.conf)

Fx: en fil som denne - bemærk de fede linier

<VirtualHost *:80>
        RewriteEngine on
        ServerName site.dk
        ServerAlias svp.dk www.site.dk
        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/site_dk/site
        <Directory />
                Options FollowSymLinks
                AllowOverride All
        </Directory>
        <Directory /var/www/hjh_dk/site>
                Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
                AllowOverride All
                Order allow,deny
                allow from all
        </Directory>
 
Derudover skal
    AccessFileName .htaccess
være sat i apache2.conf
 
 

Oprydning af rettigheder på serveren

Der er en del rod på filrettigheder, og det letteste er bare at lade www-data være ejer af alle filer. 

chown -R www-data /var/www/sitename

Opsætning af sitet så billeder mv kan ses

Når du er logget ind som bruger1 i systemet kan du nu rette de sidste småting. site/default/files har en URL der peger på drupalgardens. Det skal rettes i Configuration.

Dernæst sættes alle passwords så de passer dig.

Generelt for drupalgardens sites

Hvis man er vant til mange shortcuts i sine wysiwig, er den af drupalgardens valgte ckedito lidt irriterende. Det kan der laves om på:

http://greg.gannicott.co.uk/2011/01/18/ckeditor-associating-headings-eg-...

type: 

Post new comment