Skip directly to content

Komposition

on Sat, 02/19/2011 - 16:47

Mange mener at komposition er det at bringe orden i kaos. Når man derfor taler om fotografisk komposition - taler man tit om at „gøre en kaotisk verden til et godt ordnet billede“.
Min opfattelse er, at et godt billede er mere end en ordning. Det gode billede er der, hvor beskuerens liv kolliderer med et billedets afbildning af verden, og giver ny mening. Men dette kan ikke forklares, og ligger derfor uden for kompositionens område, der er at forklare, eller at sætte regler på det skønne.

Komposition & Elementer

En kompositions elementer udgøres af dets:

  • kontur - altså det todimentionelle omrids
  • struktur - altså overfladens fremtræden
  • form - det 3 dimentionelle aspekt
  • farve - i sort/hvid-foto dets toneskala.
  • Brugen af disse elementer kan isoleres, eller de kan bruges i sammenhæng.  Begynderrådet er: prøv at arbejde med de 4 elementer hver for sig.

Balance

I klassisk komposition er balance essentiel. Det er vigtigt at billedet ikke „tilter“. 
Oplevelsen af balance er individuel, men de fleste er enige om når det ikke lykkes at skabe en harmonisk balance.
Der er et par linier der kan hjælpe - det gyldne snit, eller phi kaldet den guddommelige proportion, hvor en længde forholder sig til en anden som den anden til summen.
Læg gerne billedets focus i et gyldent snit - eller i skæringen af flere.
En lidt mere primitiv udgave af dette er 3-reglen: del billedet i  3*3 dele og læg focuspunkter i skæringerne.

Linjer og mønstre

Konturlinjer er grænselinier mellem  de enkelte billedelementer, og ligesom fede linier kan de danne ramme og retning for billedet.
Vandrette linier antyder ligevægt, ro, tyngde, vidde og betoner bredde, mens lodrette linier antyder vægtløshed, højde, dynamik og dybde.
Skrå linier i form af styrtende linier giver det stærkest tænkelige indtryk af udstrækning, men ellers  findes skrå linier ofte i så stor kaotisk mængde i et billede, at de bliver betydningsløse.
Diagonaler er overordentlig dynamiske og vil i læseretningen (venstre-højre) virke let og lyrisk, mens de  modsat læseretningen vil virke tunge og besværlige.
Krumme og cirkulære linier understreger smidighed og flow, og når de sluttes, virker de harmoiske, sanselige, bløde og rolige.
S-linien kalder mange for den magiske linie, den er yndefuld og smidig. Brug den når du ser den !
Den kantede linie - i særdeleshed z-linier er kraftfulde og udtrykker  disharmoni uro og altså kraft (tænk bare på lynet).
I mange billeder indgår linier der kun opstår fordi vi skaber dem af en persons blikretning eller ligenende. Sådanne imaginære linier kan bruges på lige fod med direkte linier.

Billedelementers placering

Når billedelementer og billedlinier danner arketypiske figurer virker de stærkt. Eksempler er cirklen, trianglen, og korset.

Ind og udgang

Vort øje kan i et billede tvinges til at følge en bestemt vej rundt i billedet. Man taler om at der er en indgang og en udgang i billedet. Lyse mønstre og linier lokker øjet indenfor, og mørke linier kan lede det ud. Kig på en masse fotografier og læg mærke til dit øjes vandring.
Rytme
En gentagelse af strukturer kan give en fornemmelse af rytme. Vi er ikke lige så gode til at fornemme komplicerede mønstre visuelt som vi er lyttemæssigt. Brug derfor rytme med lidt monotomi, og bryd denne et enkelt sted.

Tid

Et ofte overset kompositionselement er tiden. Tiden udvisker konturer og kan frembringe nye linier og former. De uskarpe bevægede genstande skaber focus på de rolige elementer og giver fornemmelse af retning.

 

Kommentarer

Da fotografiet beskæftiger sig med det levende - verden som den er, foranderlig, kaotisk og uforudsigelig - vil det at efterleve de foregående kompositionsregler tit ødlægge mere end gavne. Mens man venter på at alle elementer kommer til at stå rigtigt - og man bevæger sig for at hjælpe det på vej - er verden gået, og tiden med.
Brug derfor reglerne til at arbejde dig frem imod en større forståelse af hvordan et godt billede ser ud, og hvad du kan gøre for at få det.
Roland Bartes skriver i sin bog  Det lyse kammer at det interessante billede for ham er det som i et punkt undrager sig hans analyse, som taler direkte til ham.
Han kalder dette punkt for punktum.

Kilder og referener

Roland Bartes: Det lyse kammer.
Henrik Bøegh: Kamerakunstens elementer.

Der findes et hav af andre, men disse to introducerer udmærket de to vigtigste aspekter af det gode billede - det kompositoriske og det analytisk filosofiske.

Se også de mange fotosites, gå på opdagelse på flickr, picassa osv.

 

 

type: 
Tags: 

Post new comment