Skip to content

Affinity Photo

Den grundlæggende billedjustering virker helt som photoshop, men giver automatisk mulighed for at regulere i specifikke områder da der altid laves en maske.

cmd+L,M,U virker.

Levels – cmd-L

Her kan du se om der er fuld toneskala, og få den frem.

Curves – CMD-M

Det nok stærkeste værktøj. Især fordi man kan lave ændringer på hver farve.

Hue – cmd-u

Justering af farvetone.

Andre justeringer

Selvfølgelig kan man gøre meget mere end LMU – men det viser sig at hvis man starter der – og ved hvordan – så er det sjældent at der skal gøres mere, men mindre man vil ændre karakteren af billedet helt fordi man har visualiseret billedet radikalt anderledes end det fremtræder direkte – fx. hvis man vil tegne med lys osv..  Se video nedenfor.

Billedet til venstre (ovenfor på mobil) er ikke behandlet – det er taget ud af vinduet på en bus i SF. Læg mærke til at skyggen har andre ideer end de to rejsende.